Poprzednia strona

Kalendarium 2013

21.luty.2013

Przedstawiciele KM WZZ „Sierpień 80” przy Elektrociepłowni w Bydgoszczy na czele z Przewodniczącym – Jackiem Siekierskim kolejny raz uczestniczyli w spotkaniu Zespołu Parlamentarnego – „Społeczeństwo FAIR” – odbyło się ono 21.02.2013 br.

Osobą prowadzącą spotkanie była Pani poseł Anna Grodzka.

Tematem debaty był „Zrównoważony rozwój społeczny w Polsce z perspektywy zielonej polityki. Wyzwania i możliwości” w związku z tym większość zaproszonych gości reprezentowała organizacje ekologiczne. Referentami zebrania byli znani działacze ekologiczni – Beata Maciejewska i Dariusz Szwed. Przedstawili oni prezentację multimedialną odnoszącą się do działań, zachowań, oraz polityki proekologicznej.

Po prezentacji nadszedł czas na pytania i dysputę uczestników spotkania.

Trzeba przyznać, że debata była ciekawa, momentami bardzo emocjonalna gdyż ścierały się różne poglądy, co do zakresu zmian w gospodarce i przemyśle w odniesieniu do ekologii. Zwrócono między innymi uwagę na nastroje społeczne i przyzwyczajenia ludzkie, a także aspekt finansowy wszelkich działań proekologicznych. Stwierdzono także, że wszelkie działania muszą być podejmowane stopniowo, aby zbyt postępowo nie burzyć aktualnego „porządku”. Przewodniczący Jacek Siekierski zwrócił uwagę, że rewolucyjne zmiany w podejściu do energetyki mogą mieć niekorzystny na nią wpływ, a szczególnie na  stabilność miejsc pracy w tej branży. Dzisiejsza energetyka konwencjonalna przeznacza olbrzymie środki na obniżenie negatywnego wpływu na środowisko oraz projekty proekologiczne.

Problem jakim jest zanieczyszczenie środowiska w miastach to z kolei brak świadomości polityki energetycznej ich władz.

Po burzliwej dyskusji doszło do kompromisu, który daje nadzieję, że zmiany są możliwe.

24 stycznia 2013 r

 

Dnia 24 stycznia 2013 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego FAIR pod przewodnictwem posłanki Anny Grodzkiej. W posiedzenie brali udział eksperci w osobach: dr Adam Ostolski (socjolog, filozof, WUM), prof. Ryszard Paradowski (politolog, filozof, UW), oraz Andrzej Dominiczak – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Humanistycznego.

Temat spotkania - „W poszukiwaniu modelu demokracji dla społeczeństwa fair” został szczegółowo omówiony przez zaproszonych ekspertów, którzy podczas wykładów przedstawili własny punkt widzenia na temat, a po ich zakończeniu rozpoczęła się gorąca dyskusja z udziałem pozostałych uczestników spotkania.

Jednym z proponowanych i omawianych modeli demokracji była demokracja deliberatywna, czyli taka, w której ważne kwestie społeczne podlegają procesom uzgadniania stanowisk i podejmowania decyzji opartych na większym udziale obywateli. Przedstawiający ową koncepcję pan Andrzej Dominiczak zwrócił uwagę, że proponowane rozwiązanie daje możliwość zapoznania się z problematyką większej grupie społeczeństwa.

Dr Adam Ostolski zwrócił natomiast uwagę na poziom kontroli obywatelskiej nad działaniami rządu przywołując podczas swojego wykładu Irlandię, Islandię i Niemcy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że im owa kontrola ma wyższy poziom tym lepszy ma to wpływ na pozycję negocjacyjną rządu danego kraju z instytucjami międzynarodowymi.

W imieniu WZZ „Sierpień 80” głos zabrał rzecznik Komisji Krajowej - Patryk Kosela który przedstawił popartą faktami opinię o braku możliwości zastosowania modelu demokracji deliberatywnej na poziom organizacji pracowniczych, ponieważ dzisiejszy dialog społeczny to fikcja.

W toku dyskusji zauważono, że szczególnie w kwestii praw pracowniczych przyjęty model dialogu społecznego nie wypracował w ciągu ostatnich lat absolutnie żadnych korzystnych dla pracowników rozwiązań i należy zastanowić się, jakich i jak głębokich zmian trzeba w tej materii dokonać.

KM WZZ Sierpień 80 przy Elektrociepłowni w Bydgoszczy mieli zaszczyt w spotkaniu reprezentować Przewodniczący Jacek Siekierski i Wiceprzewodniczący Robert Ostrowski.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy nam ten udział umożliwili.

 

 

10 stycznia 2013 r.

Z inicjatywy KM WZZ „Sierpień 80” przy Elektrociepłowni w Bydgoszczy w dniu 10 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie Wiceprezydent Bydgoszczy - Pani dr Grażyny Ciemniak, Przedstawicieli Zarządu Spółki MKUO ProNatura Sp. z o.o., oraz Kierownictwa Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy z Przedstawicielami Związków Zawodowych działających w PGE G i EK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz i MEGAZEC Sp. z o.o. Na spotkaniu zaprezentowano projekty pt.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” oraz „Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Bydgoszczy”.

W spotkaniu wzięli również udział: przedstawiciel Zarządu MEGAZEC Sp. z o.o., oraz Przedstawiciele  kadry kierowniczej i zainteresowani Pracownicy Elektrociepłowni.

Komisja Międzyzakładowa WZZ „Sierpień 80” serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom   spotkania, mającego szczególny wymiar dla Pracowników PGE G i EK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Szczególnie serdeczne podziękowania składamy na ręce Wiceprezydent Bydgoszczy Pani dr Grażyny Ciemniak, której pomoc w organizacji spotkania jest nieoceniona.
Dziękujemy również Zarządowi MKUO ProNatura Sp. z o.o. i Kierownictwu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Bydgoszczy za profesjonalne i merytoryczne przygotowanie do niełatwych  pytań zadawanych w toku dyskusji.