Witamy serdecznie na naszej stronie !

 

Strona poświęcona jest zagadnieniom związanym z działalnością naszego związku i wszystkim innym tematom, naszym zdaniem ważnym i wartym uwagi.

Dubito ergo cogito, cogito ergo sumJak założyć związek ?

Najprościej zadzwonić pod numer  609-332-668  albo napisać na adres e-mail  kontakt@sierpien80.bydgoszcz.pl  tu otrzymasz pełną informację.

Polecamy:

Składniki wynagrodzenia wolne od potrąceń kar porządkowych pieniężnych


 Pytanie:  Z jakich składników wynagrodzenia pracodawca nie może potrącić kary porządkowej pieniężnej?
 
Odpowiedź:  Kara pieniężna może być potrącona z każdego składnika wynagrodzenia za pracę.

Kodeks pracy w art. 108 § 3 stanowi, iż kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

Więcej: http://www.radapracownikow.pl

Grupa PGE w tym roku na inwestycje wydała już 2,2 mld zł


 Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)

W okresie pierwszych 6 miesięcy grupa PGE na inwestycje przeznaczyła już 2,2 mld zł, z czego 127 mln zł przeznaczono na budowę dwóch bloków w Elektrowni Opole. Do końca br. PGE chce wydać polecenie rozpoczęcia prac nowego bloku w Elektrowni Turów.

Więcej: http://www.wnp.pl/wiadomosci/232680.html
 

Duży wzrost zysku netto PGE w I półroczu 2014 r.


 Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)

Zysk netto grupy kapitałowej PGE za pierwsze 6 miesięcy br. był na poziomie 2,49 mld zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2013 r. wyniósł 2,19 mld zł (to wzrost o 14 proc.). W pierwszym półroczu PGE zanotowała spadek - o 6 proc. - przychodów.

Więcej: http://www.wnp.pl/wiadomosci/232677.html

Ziętek, Sierpień 80: samo połączenie nie jest receptą na problemy górnictwa

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała) 


Absurdalnym pomysłem jest sprzedawanie kopalni Pokój Węglokoksowi - mówi dla portalu wnp.pl Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.   
Czy Pańskim zdaniem dojdzie do połączenia Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu?
-  Nie wiem, bo opór materii w tej sprawie jest duży. Każda z tych spółek ma swą strukturę, swój własny zarząd.
Więcej: http://www.wzz.org.pl/posty/zietek,-sierpien-80:-samo-polaczenie-nie-jest-recepta-na-problemy-gornictwa

Ziętek, Sierpień 80: program naprawczy KW jest nie do przyjęcia!

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)

Widać, że premier Tusk zmęczył się naprawianiem polskiego górnictwa - mówi dla portalu wnp.pl Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Więcej:  http://gornictwo.wnp.pl

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp

Proces pracy może wiązać się z zagrożeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia. a czasami nawet dla ich życia. Stąd nowoczesne ustawodawstwo prawa pracy istotną rolę przypisuje zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz państwa tworzącego przepisy prawne i jego służb nadzorujących oraz kontrolujących zakłady pracy, kluczową rolę pełnią pracodawcy. To do pracodawców, należy faktyczne stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w podległych im zakładach pracy.

Więcej:  http://www.bhp.abc.com.pl

Market-Detal wychodzi z grupy Polomarket i tworzy własną sieć sklepów

Więcej:  http://www.portalspozywczy.pl

Nowe zagrożenia dla elektrowni węglowych

Więcej: http://www.wnp.pl

Wlk. Brytania: węgiel może być cool, bo …

Więcej : http://www.nettg.pl

Okropne widoki w Biedronce. Pracownicy: My za to mamy zapłacić?

Więcej : http://www.hotmoney.pl